zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski

Realizowane lub współrealizowane programy

Program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie tomaszowskim pn. „Program wsparcia rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025” (Uchwała Nr XXII/247/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”): program.doc

Program Oddziaływań Korekcyjno –Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie ( Zarządzenie Nr 1/2014 Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”).

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2021-2025 (uchwała Nr XXI/243/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Lub. z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2021-2025): program.doc