zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Realizowane lub współrealizowane programy

Program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie tomaszowskim pn. „Program wsparcia rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020” (Uchwała Nr XXVIII/299/2017 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020”): program.doc

Program Oddziaływań Korekcyjno –Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie ( Zarządzenie Nr 1/2014 Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”).

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020 (uchwała Nr XIII/129/2016Rady Powiatu w Tomaszowie Lub. z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020).