zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski

O naszym ośrodku

Ośrodek Interwencji Kryzysowej „jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, świadczącą na terenie powiatu tomaszowskiego interwencję kryzysową stanowiącą zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiegania przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej” (wyciąg ze statutu Ośrodka). Działa on od 1 listopada 2005 r. (Uchwała Nr XXVI /147/05 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dn. 21 października 2005 roku).

Pomoc oferowana przez OIK skierowana jest do wszystkich osób zamieszkujących w powiecie tomaszowskim, które przeżyły zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, których trudne sytuacje przerastają, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.

11-godzinny system pracy (8.00-19.00) umożliwia klientowi większy dostęp do instytucji, w której nie obowiązują żadne skierowania, a świadczone usługi są bezpłatne. Można tutaj uzyskać specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, socjalne, prawne oraz rodzinne.

KADRA

Ośrodkiem kieruje Pani Anna Rechulicz. Kadrę Ośrodka stanowią:

 1. psychologowie,
 2. pedagodzy,
 3. prawnik,
 4. pracownik socjalny.

Zespół pracuje pod superwizją certyfikowanego specjalisty i superwizora w zakresie interwencji kryzysowej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) – sekcję interwencji kryzysowej oraz certyfikowanego specjalistę i superwizora w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie rekomendowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

FORMY ŚWIADCZONEJ POMOCY

Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy prowadzenie interwencji kryzysowej rozumianej jako pomoc dla:

 • osób doświadczających przemocy w rodzinie,
 • osób pozostających w konflikcie rodzinnym,
 • osób po próbach samobójczych,
 • osób doznających przemocy seksualnej,
 • dzieci wykorzystywanych seksualnie,
 • osób i rodzin z problemem bezrobocia,
 • osób i rodzin z problemem uzależnień,
 • osób po przeżyciach traumatycznych,
 • osób, które przeżywają kryzysy związane ze śmiercią bliskiej osoby, ciężką chorobą,
 • osób przeżywających konfliktowy rozpad małżeństwa,
 • osób z trudną sytuacją życiową,
 • osób, które mają problemy wychowawcze z dziećmi.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ponadto prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, którzy mają trudności wychowawcze z dziećmi, grupę wsparcia, program korekcyjno-edukacyjny dla osób, które stosują przemoc. W ramach swojej działalności Ośrodek prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami dotyczącymi naszej działalności: OPS Lubycza, OPS Krynice, OPS Jarczów, OPS Tyszowce 2OPS Tyszowce 1, GOPS Tomaszów Lub., GOPS Telatyn, Opinia OIK ZI ds Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieOpinia OIK Prokuratura Rejonowa, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, MOPS Tomaszów Lub. 2, MOPS Tomaszów Lub. 1, OPS Lubycza Królewska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DANE DO FAKTURY:

Nabywca:

Powiat Tomaszowski

UL. Lwowska 68

22-600 Tomaszów Lubelski

NIP: 921-198-38-72

Odbiorca:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

UL. Żwirki i Wigury 2

22-600 Tomaszów Lubelski

 Uprzejmie prosimy o poprawne wystawianie faktur/rachunków na potrzeby OIK tj. zawierające powyższe dane.