zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski

Cykl artykułów w prasie nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Niebieska Linia rozpoczęło realizację nowego projektu pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy – cykl artykułów w prasie kobiecej”, w ramach którego w drukowanej prasie o zasięgu ogólnopolskim ukaże się cykl 21 artykułów. Celem programu jest m.in. psychoedukacja poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które będą pomocne w zatrzymaniu przemocy w rodzinie, w wychodzeniu z niej oraz w lepszym radzeniu sobie z jej skutkami. Szczegóły znajdują się na plakacie i w harmonogramie publikacji, które poniżej załączamy.

Plakat_Artykuły

harmonogram