zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zrealizowano szkolenie nt. pracy z osobami doznającymi przemocy

W dniu 5 października 2018 r. piętnastu pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz pomocy osobie w trudnej sytuacji życiowej z terenu powiatu tomaszowskiego uczestniczyło w szkoleniu „Motywowanie do zmiany – praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie”. Celem jego było m.in. wzmocnienie umiejętności dostosowywania swoich oddziaływań pomocowych do etapu, na jakim znajduje się klient w procesie wprowadzania zmian, umiejętności prowadzenia kontaktu interwencyjnego z osobą doznającą przemocy, umiejętności w zakresie prowadzenia pierwszego spotkania z osobą, co do której istnieje podejrzenie, iż doświadcza przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury NK oraz wzrost świadomości istnienia barier psychologicznych, z jakimi zmagają się osoby doświadczające przemocy i zwiększenie uważności profesjonalistów na potrzeby osób uwikłanych w przemoc. Szkolenie prowadzone przez Annę Rechulicz – kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej obejmowało 5 godzin dydaktycznych. Było to już ostatnie z cyklu szkoleń zaplanowanych na bieżący rok.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w kolejnych szkoleniach realizowanych przez OIK w przyszłym roku bądź realizacją zajęć dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Państwa gminie, prosimy o zgłoszenie takiego zapotrzebowania do Ośrodka.