zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zrealizowano kolejne szkolenie

W dniu 20 czerwca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zrealizowane zostało kolejne szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i przedstawicieli innych jednostek pracujących w grupach roboczych. Szkolenie pt. „Motywowanie do zmiany – praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie” było kolejnym w cyklu szkoleń zaplanowanych na 2018 rok przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej a prowadzonych przez jego kierownika, P. Annę Rechulicz. W czasie 5 godzin omówiony został transteoretyczny model zmiany oraz strategie pomocy adekwatne dla każdego z etapów zmiany, jak też wprowadzone zostały elementy dialogu motywującego i jego zastosowanie w pracy grup roboczych.

Na kolejne, ostatnie już szkolenie – tym razem oscylujące wokół tematyki motywowania do zmiany osoby doznającej przemocy w rodzinie – zapraszamy jesienią 2018 r. Tymczasem dziękujemy za dotychczasowe duże zainteresowanie prowadzonymi przez Ośrodek szkoleniami i życzymy miłego, wakacyjnego odpoczynku!