zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zrealizowane szkolenie „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zrealizowane zostało 4-godzinne szkolenie „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”, podczas którego uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się czynnikom ryzyka zwiększającym prawdopodobieństwo rozwinięcia się przemocy w związku oraz  identyfikowania mechanizmów przemocy w rodzinie, które utrudniają osobie jej doświadczającej szukanie pomocy na zewnątrz. Ideą przewodnią szkolenia było wzmocnienie postaw opartych na akceptacji, szacunku i zrozumieniu dla stanu emocjonalnego osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Szkolenie skierowane do osób profesjonalnie pomagających rodzinom dotkniętym przemocą na terenie powiatu tomaszowskiego poprowadziła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub., P. Anna Rechulicz.