zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zapraszamy na zajęcia profilaktyczne dla dzieci 6-12 lat

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat bezpiecznego używania Internetu.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w sposób ciekawy oraz atrakcyjny na podstawie scenariusza Fundacji Dzieci Niczyje sieciaki.pl

Zajęcia profilaktyczne odbędą się dnia 13.05.2015 r. (środa) w godzinach od 15:30 do 16:30
w sali numer 7 Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.
Informacji na temat zajęć udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim:
– telefonicznie pod numerem: 84 663 42 98
– osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Żwirki i Wigury 2
– mailowo: oik.tomaszow@interia.pl

 sieciaki