zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zajęcia edukacyjne z Policją

Gorąco zapraszamy na spotkanie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc w rodzinie, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. (środa) w godz. 12-14 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.

Zajęcia te o charakterze edukacyjnym adresowane są do kobiet doświadczających (obecnie lub w przeszłości) przemocy w rodzinie bądź zagrożonych nią, a także osób zainteresowanych tą tematyką. Podczas spotkania prowadzonego przez funkcjonariusza Policji omówione zostaną problemy związane z procedurą Niebieskiej Karty, złożeniem zawiadomienia o przestępstwie, przebiegiem postępowań sprawdzających i przygotowawczych w związku z problemem przemocy w rodzinie, uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym oraz terminach ustawowych w toku prowadzenia postępowań przygotowawczych. W ubiegłym roku tematyka ta spotkała się z dużym zainteresowaniem Pań a Pan Rafał Iskierka – funkcjonariusz posterunku Policji z Łaszczowa – w przystępny i życzliwy sposób wyjaśnił wiele kwestii prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Mając na uwadze potrzebę posiadania przez osoby zagrożone przemocą rzetelnej wiedzy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku, zapraszamy na kolejne tego typu spotkanie.