zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Wiek dorastania

Wiek dorastania można określić jako okres eksperymentów: młodzi ludzie testują, czy dotychczasowe zasady, normy i wartości są rzeczywiście ważne, czy przyjęte sposoby postępowania są dobre i czy dotychczasowe autorytety są faktycznie mądre i warte, by ich słuchać i naśladować. Niestety, te eksperymenty nie zawsze poprzestają na podważaniu tego, co było dotychczas i szukaniu nowego, może lepszego i skuteczniejszego. Bywa, że dotyczą one zachowań potencjalnie ryzykownych, niebezpiecznych. Często młodzież eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi. Tym bardziej, że niepowodzenia i kłopoty, które przeżywają nastolatki, sprzyjają inicjacji przyjmowania narkotyków, palenia papierosów i spożywania alkoholu. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież uwarunkowana jest głownie czynnikami społecznymi (rodzina, środowisko, grupa rówieśnicza) i psychologicznymi (indywidualne predyspozycje osoby). Dysfunkcyjna rodzina, zachwiane relacje i brak porozumienia między jej członkami, brak zaspokojenia podstawowych potrzeb miłości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, brak kontroli wychowawczej i wiele innych czynników negatywnie działają na dziecko i zwiększają jego podatność na substancje psychoaktywne. Młodzież nie mająca wsparcia w rodzinie szuka go w grupie rówieśniczej. Należy pamiętać, że dla nastolatka koledzy są bardzo ważni – w opisanych okolicznościach stają się nawet ważniejsi niż rodzice i nauczyciele. To oni wówczas zastępują rodzinę, mogą budować poczucie własnej wartości, wyznaczają normy i zasady zachowania. Nastolatek za wszelką cenę chce być akceptowany przez swoich rówieśników. Czasem za cenę własnego dobra…

Warto zadać sobie pytanie, co daje młodemu człowiekowi kontakt z substancjami psychoaktywnymi? Wśród głównych powodów sięgania po używki przez młodzież jest ciekawość, sposób wypełnienia wolnego czasu, chęć pokonania nieśmiałości, złamania zakazów czy też „wynagrodzenia” sobie przykrych doświadczeń życiowych.

Dorastający człowiek sięgający po substancje psychoaktywne poszukuje łatwych rozwiązań. Niestety, bardzo szybko może stać się ofiarą uzależnienia. Należy zwrócić uwagę na pewne sygnały, które rodziców czy wychowawców powinny zaniepokoić, a które świadczyć mogą o przyjmowaniu substancji psychoaktywnych przez dziecko. Są to: zmiany nastrojów, ospałość, niespotykana agresja, wrażliwość na zapachy, znaki na ciele i ubraniu czy też źrenice opornie reagujące na światło, brak apetytu lub jego nagły wzrost, zanik zainteresowania szkołą, przyjaciółmi, pojawiające się nowe osoby, znikanie pieniędzy czy też wartościowych rzeczy z domu. Symptomy te mogą być różne w zależności od rodzaju stosowanych narkotyków, dlatego też warto zapoznać się z licznymi informatorami dostarczającymi niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Chcąc sprawdzić trzeźwość dziecka, można zastosować dostępny w aptekach tester kontrolujący mocz (w zależności od rodzaju środka odurzającego substancja psychoaktywna utrzymuje się w nim do 14 dni lub krócej). W pierwszej kolejności jednak chcąc uchronić swoje dziecko przed narkotykami należy zadbać o profilaktykę: dawać przykład swoim zachowaniem, ufać swojemu dziecku ale starać się również poznać środowisko jego kolegów, uczyć je rozwiązywania problemów dnia codziennego, zachowywać się w sposób szczery, słuchać, rozmawiać i być dla niego wsparciem ale przede wszystkim kochać je i okazywać tę miłość, gdyż to ona stanowi fundament dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka.

 

Kamila Superson

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Artykuł ukazał się w tygodniku „Echa Roztocza” w lipcu 2011 r.