zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Uwaga! Termin szkolenia!

Informujemy, iż wyznaczony został termin szkolenia „Motywowanie do zmiany – praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie” na 5 października 2018 r. w godzinach 10-14. Odbędzie się ono w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – o dokładne miejsce realizacji zajęć prosimy dowiadywać się siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub sprawdzić pocztę elektroniczną, gdyż do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu przesłany został e-meil potwierdzający.