zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Uwaga! Termin szkolenia!

Informujemy, iż wyznaczony został termin szkolenia „Motywowanie do zmiany – praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie” na 20 czerwca 2018 r. w godzinach 11-15. Odbędzie się ono w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – o dokładne miejsce realizacji zajęć prosimy dowiadywać się siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub sprawdzić pocztę elektroniczną, gdyż do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu przesłany został e-meil potwierdzający.

Przypominamy, iż celem zajęć jest nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy motywującej klienta do zmiany, umiejętności identyfikowania, jaką gotowość do zmiany przejawia klient oraz jakie ma w związku z tym potrzeby i cele do zrealizowania w procesie zmiany. Szkolenie koncentruje się na specyfice pracy grupy roboczej z osobą stosującą przemoc w rodzinie.