zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Szkolenie ZI w Tarnawatce

Dnia 27 kwietnia 2018 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Tarnawatka uczestniczyli w szkoleniu pt. „Motywowanie do zmiany – prowadzenie rozmowy motywującej z osobą stosującą przemoc w rodzinie”. Szkolenie – na zaproszenie przewodniczącej Zespołu, P. Józefy Jasińskiej  – prowadziła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, P. Anna Rechulicz. Jego celem było wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych profesjonalistów pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, rozpoznawanie  etapu, na jakim znajduje się klient w procesie zmiany niepożądanych zachowań i dostosowywanie do tegoż etapu strategii pomocy, jak też nabycie umiejętności w zakresie radzenia sobie z oporem i ambiwalencją wobec zmian u osoby stosującej przemoc, wzbudzania motywacji wewnętrznej i wzmacniania klienta w procesie zmiany.