zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Telatynie

W dniu 4 grudnia 2018 r. w gminie Telatyn odbyło się szkolenie pt. „Skuteczna praca zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które prowadziła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim – P. Anna Rechulicz. Na spotkanie o charakterze warsztatowym stawił się w komplecie Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Telatyn. Celem szkolenia było ugruntowanie umiejętności prowadzenia rozmowy z poszanowaniem godności osoby doznającej przemocy i wzmacniania jej poczucia podmiotowości, jak też wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych czynności w ramach procedury NK, tj. diagnozowania i informowania z poszanowaniem godności osoby oraz układania planu bezpieczeństwa osoby krzywdzonej i jej dzieci.