zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubyczy Królewskiej

W dniu  11 czerwca 2018 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Lubycza Królewska uczestniczyli w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Zatrzymać przemoc w rodzinie – cele i procedury pracy zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej, podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia rozmowy z osobą doznającą i osobą stosującą przemoc w rodzinie”. Podczas zajęć uczestnicy zespołu mieli możliwość ugruntować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przebiegu i procedur pracy,  prowadzenia rozmowy z osobą doznającą przemocy – zwłaszcza w zakresie udzielania wsparcia psychicznego, monitorowania bezpieczeństwa osoby oraz układania planu pracy, jak też w zakresie radzenia sobie z oporem i ambiwalencją wobec zmian u osoby stosującej przemoc, wydobywania języka zmiany, wzbudzania motywacji wewnętrznej i wzmacniania klienta w procesie zmiany. Na zaproszenie przewodniczącej zespołu, Pani Moniki Kudyby, szkolenie poprowadziła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, Anna Rechulicz.