zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Szkolenie „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”

Informujemy, iż znany jest już termin szkolenia „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”. Osoby, które dokonały dotychczas zgłoszeń, zapraszamy w dniu 19 kwietnia 2018 r. w godz. 10 – 13 do sali B Starostwa Powiatowego. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące mechanizmu powstawania i trwania przemocy w rodzinie. Szkolenie prowadzi P. Anna Rechulicz, kierownik OIK w Tomaszowie Lub.

Jest to drugie z cyklu szkoleń zaplanowanych na bieżący rok. Pierwsze – prowadzone metodą warsztatową – zrealizowane zostało w dwóch grupach (w terminach 23 marca i 6 kwietnia 2018 r.) i dotyczyło wzmocnienia umiejętności pracowników jednostek pomocy społecznej w zakresie radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu sił. Uczestnicy mieli możliwość ćwiczenia technik szybkiej relaksacji (One – Moment Meditation), przyjrzenia się własnym strategiom radzenia sobie ze stresem oraz poszerzenia spektrum dostępnych technik obniżających napięcie i stres w oparciu o zintegrowany model radzenia sobie ze stresem.

Doceniamy Państwa duże zainteresowanie proponowanymi przez nasz Ośrodek szkoleniami i aktywność podczas zajęć. Liczymy, że w ten sposób dołożymy swoją cegiełkę do Państwa warsztatu pracy i profesjonalizacji usług społecznych w powiecie tomaszowskim.