zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Szkolenie prowadzone przez Prokuratora

W dniu 18.12.2018 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej miało miejsce szkolenie warsztatowe na temat prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które poprowadziła Zastępca Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, Pani Agnieszka Tetych – Szokalewicz. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Tomaszów Lubelski.

Serdecznie dziękujemy Pani Prokurator za zaangażowanie, profesjonalizm oraz poświęcony czas! Żywimy głęboką nadzieję, że współpraca ta przyczyni się do skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wzmocnienia ochrony osób krzywdzonych w powiecie tomaszowskim.