zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Szkolenia kadry pomocy społecznej

W dniu 21 września 2017 r. dwudziestu dwóch pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego uczestniczyło w szkoleniu „Rozpoznawanie zjawiska krzywdzenia dziecka” prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim. 4-godzinne spotkanie obejmowało takie zagadnienia, jak formy przemocy, objawy specyficzne i niespecyficzne przemocy wobec dziecka, symptomy obecne w myślach, uczuciach i zachowaniach dziecka, czynniki ryzyka krzywdzenia wynikające ze struktury i funkcjonowania rodziny, tkwiące w osobie rodzica oraz w osobie samego dziecka, a także problematykę tzw. „rodzica niekrzywdzącego”. Celem jego było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikowania zjawiska krzywdzenia dziecka oraz zwiększenie uważności pracowników pomocy społecznej na symptomatyczne sygnały mogące świadczyć o przemocy wobec dzieci.

Było to już trzecie z cyklu szkoleń zaplanowanych na bieżący rok. Jesienią zrealizowane zostaną jeszcze warsztaty z zakresu motywowania osób stosujących przemoc do zmiany oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem sił.