zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Spotkanie z Policją

Wzorem ubiegłego roku w dniu 19.09.2018 r. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie edukacyjne dla osób doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc przeprowadzone przez funkcjonariusza Posterunku Policji w Łaszczowie mł. asp. Rafała Iskierka. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. procedury „Niebieskie Karty”, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, procedury w trybie art. 307 k.p.k., terminów procesów w postępowaniach przygotowawczych, właściwości miejscowej w postępowaniach, postępowaniach i czynnościach wykonywanych przez Policję w sprawach dotyczących osób nieletnich. Funkcjonariusz Policji w przyjazny i rzeczowy sposób udzielał także odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników spotkania.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za aktywność i zaangażowanie, zaś Panu Rafałowi Iskierka za ponownie poświęcony czas, podzielenie się wiedzą i udzielenie rzetelnych informacji, a także za postawę otwartości i zrozumienia dla poruszanych problemów!