zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Schizofrenia

W czwartek, 15 września, przypada Dzień Solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię. Warto z tej okazji przyjrzeć się bliżej chorobie uznawanej za dziwną i często budzącą lęk u zdrowych członków społeczeństwa…

Schizofrenia to choroba psychiczna, na którą w Polsce choruje około 400 tysięcy osób. Termin ten zaczerpnięty został z języka greckiego: „schizein”, co oznacza „rozszczepiać, rozdzielać” a „phren” – „umysł, rozum, myśl”. Choroba ta występuje najczęściej w okresie wczesnej dorosłości i trwa przez całe życie. Nie można jej stwierdzić na podstawie badań laboratoryjnych, chociaż są one prowadzone w celu wykluczenia innych chorób psychicznych. Rozpoznanie schizofrenii następuje na podstawie rozmów, w trakcie których stwierdza się występowanie objawów klinicznych, ich rozwój i czas utrzymywania się, który jest warunkiem zdiagnozowania choroby, gdyż objawy muszą utrzymywać się przez co najmniej miesiąc. Objawy choroby są trudne do opisania i sklasyfikowania. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń ICD-10 można je podzielić na kilka grup i obejmują one między innymi: echo (zgłośnienie) myśli, omamy (halucynacje) głosowe komentujące na bieżąco zachowania pacjenta, pobudzenie lub zastyganie w bezruchu, przekonanie, że inna osoba lub siła kieruje naszym zachowaniem, a także apatia, zubożenie wypowiedzi, spłycenie reakcji emocjonalnych, co w efekcie może prowadzić do społecznego wycofywania się. Etiologia choroby nie jest jednoznaczna, wychodzi się z założenia, iż to czynniki biologiczne i psychospołeczne stanowią główne przyczyny schizofrenii. Zastanawiając się nad podłożem genetycznym choroby, należy zauważyć, że prawdopodobieństwo zachorowania jest wyższe u osób, w których rodzinie odnotowano już przypadki choroby. Leczenie schizofrenii opiera się na farmakoterapii, psychoterapii i socjoterapii. W procesie rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię istotne znaczenie ma rodzina, która jest podstawowym źródłem wsparcia. Atmosfera ciepła, uwagi i zrozumienia ma duży wpływ na proces chorobowy. Chorzy potrzebują regularnych wizyt w poradni zdrowia psychicznego i kontroli przyjmowania leków. Nie możemy również zapominać o osobach towarzyszących chorym: przyjaciołach, członkach rodziny, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z częstym uczuciem bezradności, niezrozumienia, rozgoryczenia i desperacji. Ważna jest również psychoedukacja rodzin, mająca na celu przekazanie ważnych informacji o chorobie, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, które mogą wystąpić w czasie trwania choroby.

            Społeczeństwo często błędnie spostrzega schizofrenię jako chorobę tajemniczą i niebezpieczną. Takie przekonanie wynika z niewiedzy i braku świadomości. Pamiętajmy, że żadna choroba nie powinna naruszać godności ludzkiej osoby. Każdy człowiek: zdrowy i chory zasługuje na szacunek, pomoc i zrozumienie. Osoby zdrowe, które najczęściej są sprawcami agresji i przestępstw, mogą zagrażać w takim samym stopniu jak osoby chorujące na schizofrenię. Dlatego też zachęcam Państwa, aby 15 września – w Dniu Solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię – chociażby poprzez miłe słowo czy gest zjednoczyć się chorymi i ich rodzinami.

 

Kamila Superson

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Tomaszowie Lubelskim

 Artykuł ukazał się w tygodniku „Echa Roztocza” we wrześniu 2011 r.