zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Rozwód rodziców a wychowanie dziecka

Rozwód rodziców. Dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania, sąd ustala częstotliwość i sposób kontaktowania się dziecka z drugim rodzicem i… co dalej? Jak wychowywać wspólnie dziecko po rozwodzie? Czy i jak kontaktować się z byłym małżonkiem?

 Rozwód czy separacja są trudnymi, wręcz dramatycznymi wydarzeniami w życiu całej rodziny. W szczególności dzieci odczuwają ich bolesne konsekwencje. Wpływ na to ma nie tylko sam fakt rozejścia się rodziców, ale i sytuacja w rodzinie przed i po rozstaniu. Należy zawsze mieć na uwadze, że poprawne relacje między małżonkami stanowią podstawę prawidłowego rozwoju dzieci. Trwanie zaś w toksycznych i krzywdzących relacjach z partnerem ma destrukcyjny wpływ na wszystkich członków rodziny. Wówczas wybór samodzielnego życia i rodzicielstwa staje się smutną koniecznością, jedynym możliwym i najbardziej rozsądnym wyborem. Może jednak stwarzać korzystniejsze warunki do indywidualnego rozwoju a nawet lepszego rodzicielstwa. Rozstanie rodziców jest smutne i trudne dla dziecka, ale jeśli będą oni postępować rozsądnie, mają szansę zminimalizować jego negatywne skutki.

Rola rodzica jest jedną z najważniejszych w życiu człowieka, dojrzała osoba chce sprawdzić się w niej jak najlepiej. Rodzicielstwo po rozwodzie stawia zaś nowe wyzwania, reorganizuje dotychczasowe życie rodzinne. W tej sytuacji ważne jest, aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, miłości i kształtować pozytywne nastawienie w obliczu zaistniałych zmian. Istotne dla procesu wychowawczego jest akceptowanie postaw i punktu widzenia drugiego rodzica, odcięcie się od minionych wydarzeń, złych emocji i konfliktów zaistniałych przed, jak i po rozwodzie. Skuteczna i poprawna komunikacja między rodzicami – byłymi małżonkami – stanowi podstawę konstruktywnego wychowania i umożliwia dzieciom szybsze przystosowanie się do nowej sytuacji zaistniałej po rozpadzie związku. Pamiętajmy, że wiele zależy od nas – rodziców! O dobre relacje z dziećmi należy dbać, słuchać swoich pociech, wspierać je, kiedy tego potrzebują, okazywać im miłość. Wspólne wychowywanie – także po rozstaniu – jest bardzo ważne dla dobra dziecka, chociażby dlatego, że dzieci często czują się winne za rozpad związku: „gdybym była grzeczna, to tato by nie odszedł”. Ponadto, kiedy dziecko rzadko widuje się z drugim rodzicem, postrzeganie go nie jest oparte na rzeczywistości lecz na własnych wyobrażeniach i życzeniach. Dzięki stałym kontaktom rodziców i wspólnemu wychowywaniu dzieci mają one poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że ich więzi z obojgiem rodziców są tak samo silne bez względu na rozstanie.

Zdarzają się niestety takie sytuacje, kiedy rodzice po rozstaniu żyją w niezgodzie i wykorzystując dzieci jako narzędzie manipulacji w konflikcie pomiędzy sobą. Tymczasem wzbudzanie w dziecku szeregu negatywnych uczuć i postaw wobec drugiego rodzica jest zachowaniem mającym szalenie destrukcyjny wpływ na dziecko, bowiem prowadzi do zaburzeń emocjonalnych i niewłaściwego zachowania. Pamiętajmy zatem, że jesteśmy przede wszystkim rodzicami i dobro naszego dziecka jest najważniejsze. Zostawmy za sobą negatywne emocje i złe wspomnienia towarzyszące byłemu już związkowi. Rozwód nastąpił pomiędzy małżonkami, ale nie między rodzicami a dziećmi. Współpraca rodziców w procesie wychowania dziecka przyczyni się do jego lepszego rozwoju, a rodzicom pozwoli zneutralizować negatywne skutki rozstania.

Kamila Superson

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Źródło: Tygodnik Tomaszowski, nr 3 (245) 17 – 23 stycznia 2012 r.

.