zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Rodzina jest w życiu oparciem

Czym jest rodzina? Z czym wiąże się założenie rodziny? Jak układać relacje wewnątrzrodzinne, by służyły rozwojowi każdego z jej członków?

„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś, co chroni, daje siłę”(Zofia Loren) – cytat ten mówi nam o tym, jak ważna jest rodzina. Mimo głębokich zmian, jakim uległa ona na przestrzeni dziejów, nadal pozostaje najpełniejszą i najbogatszą grupą społeczną, w której ludzie przeżywają doświadczenie bezwarunkowej miłości, akceptacji, lojalności oraz wzajemnego szacunku i wsparcia. Ta szczególna grupa pełni szereg funkcji – ważnych zarówno dla samych członków rodziny, jak i całego społeczeństwa. Najważniejsze zadanie każdej rodziny polega na wychowaniu dzieci. Proces ten powinien zawsze przebiegać w świetle wartości i zasad. Rodzina chroni i przekazuje cnoty i wartości, aby budować i umacniać dobro każdego członka rodziny, a w konsekwencji również całej społeczności. Każda rodzina powinna mieć swój własny, wypracowany system wartości i zasad, co stanowi o jej odrębności i niepowtarzalności. Kierowanie się wartościami w życiu rodzinnym ma na celu przekazanie dzieciom, co jest dobre a co złe. Rodzina przygotowuje w ten sposób młode pokolenie do życia w społeczeństwie i uwrażliwia na niebezpieczeństwa, jakie mogą je spotkać. Pamiętać bowiem należy, że to głównie od rodziców zależy, jakie dzieci będą miały nastawienie i zachowania w określonych sytuacjach. Postawa rodziców pełni tutaj ważny element, ponieważ to oni są wzorem do naśladowania – autorytetem dla dzieci. Rodzina, żyjąc wspólnie, tworzy zasady, do których wszyscy się dopasowują i których wszyscy przestrzegają. Pozwalają one na takie kształtowanie więzi i zachowań osób wchodzących w skład rodziny, aby ich funkcjonowanie motywowało do prawidłowego rozwoju i dawało wszystkim poczucie stabilności, spokoju i bezpieczeństwa. Zasady regulują to, jak powinni się do siebie odnosić członkowie rodziny i jakie będą następstwa niedopuszczalnych zachowań. Relacje wewnątrzrodzinne są kolejnym ważnym elementem budującym każdą rodzinę. By te interakcje były korzystne i satysfakcjonujące, należy dbać o częste wzajemne kontakty, wspólne spędzanie czasu przy pracy i odpoczynku. Przy tym należy mieć na uwadze, że członkowie rodziny oddziałują na siebie wzajemnie – na samopoczucie, zachowania, decyzje, emocje pozostałych członków rodziny. Z tego względu ważne jest, by rodzice rozmawiając o swoich problemach, robili to w sposób opanowany i spokojny. Krzyk, płacz, wyzwiska, a nawet „tylko” podniesiony głos niekorzystnie wpływają na psychikę dziecka, burzą jego wewnętrzny spokój i harmonię. 

Rodzina powinna posiadać tak zwany rytm. Uchroni ją to przed chaosem – zwłaszcza przy większej ilości członków. Rytm codziennych zajęć powstaje po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez wszystkich. Nie chodzi o to, by cokolwiek wymuszać czy narzucać, lecz by każdy miał i znał swoje określone zadania w ciągu dnia, np. wynoszenie śmieci, mycie naczyń. Buduje to postawę współodpowiedzialności każdego z członków (nie wyłączając dzieci) za kształt rodziny oraz daje rodzinie poczucie wspólnoty.

Relacje z bliskimi, codzienne życie w rodzinie i wartości rodzinne to zagadnienia, którym należy i warto poświęcić dużo uwagi i starań, gdyż mają one wpływ na kształtowanie się osobowości każdego człowieka oraz przenoszone są na inne nasze kontakty z ludźmi.

 

Anna Rechulicz, Aldona Księżyk

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Artykuł ukazał się w tygodniku „Echa Roztocza” w marcu 2012 r.