zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Nawet rodzice mogą potrzebować wsparcia

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

„Troska o dziecko, (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II

Jak co roku 19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Dziecko w każdym wieku powinno doznawać miłości i wsparcia ze strony dorosłych, a jego krzywdzenie zawsze negatywnie wpływa na jego rozwój.

Czasami sprawcami tragedii są kochający rodzice, ale nieświadomi, że pewne zachowania są formą nadużycia wobec najmłodszych. Inni nie potrafią odnaleźć się w roli rodzica lub nie radzą sobie z własnymi problemami. Jeszcze inni nie wynieśli pozytywnych wzorców z własnego dzieciństwa i nie wiedzą, że ich zachowanie może być dla dziecka krzywdzące.

Rozróżniamy następujące rodzaje przemocy wobec dzieci:
Przemoc fizyczna to wszelkie celowe działania wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie, szarpanie, popychanie, itp.
Przemoc emocjonalna to intencjonalne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej zachowania dorosłych wobec dzieci, np.: wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, nieposzanowanie granic prywatności, itp
Zaniedbywanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski.
Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby starszej i silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenia kosztem dziecka.

Bycie rodzicem to jedna z najpiękniejszych, ale także najtrudniejszych ról życiowych, dlatego całkiem naturalne jest, że czasami rodzice potrzebują wsparcia i pomocy!

Jeśli rodzic czuje, że nie może sobie poradzić, powinien jak najszybciej poszukać wsparcia – kogoś z rodziny, innych rodziców, przyjaciół a także specjalistów np. psychologa, pedagoga, asystenta rodziny. Taka sieć wsparcia ułatwi opiekę i wychowanie oraz pozwoli zobaczyć, że nie jest osamotniony.

Ludmiła Kudyba
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim

Artykuł ukazał się w tygodniku „Echa Roztocza” nr 46(104) w dniu 18 listopada 2014 r.