zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

W 1999 roku ONZ oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Data została wybrana dla upamiętnienia zamordowanych działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. Święto to rozpoczyna „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, które kończą się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, aby podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka.

 

Czy wiesz czym jest przemoc?

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

Przemoc występuje wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

  • Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania – Ktoś sadzi, że wie, co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest przy tym „święcie” przekonany, że ten drugi powinien mu się „bezwzględnie” podporządkować i zaspokoić jego „jedynie słuszne” życzenia. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce;
  • Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą – jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i w imię tej przewagi oddziałuje na osobę słabszą po to, by zmusić ją do podporządkowania swoim życzeniom;
  • Działanie lub zaniechanie działania jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej – Jedna osoba daje sobie prawo, by drugą uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami;
  • Osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych – Szkody mogą być widoczne i niedostrzegalne, np. nieokreślone bóle, depresja.

W Polsce przemoc wobec kobiet stanowi poważny problem. Często myślimy, że jest to zjawisko rzadkie, występujące w środowisku patologicznym. To nieprawda, przemoc występuje w każdej kulturze wobec kobiet z różnych warstw społecznych, bez względu na ich zamożność, wykształcenie czy wyznanie. Organizacje kobiece szacują, że w Polsce ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej pada rocznie ok. 200 tys. kobiet, a 150 zostaje zamordowanych w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Dlatego warto mieć oczy otwarte  na to, co dzieje się tuż obok nas – wyciągając pomocną dłoń, możemy uratować czyjeś życie.

Joanna Wiśniewska

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Artykuł ukazał się w tygodniku „Echa Roztocza” Nr 47 (105) z dnia 25 listopada 2014 r.