zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Kierownik OIK w radio

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Anna Rechulicz, gościła w Katolickim Radio Zamość. W audycji „Exodus Młodych” prowadzonej przez ks. Jarosława Kędrę, diecezjalnego duszpasterza młodzieży, mówiła o kryzysach w rodzinie, profilaktyce zachowań ryzykownych wśród młodzieży, potrzebie wzmocnienia w rodzinach więzi, które są czynnikiem chroniącym w obliczu sytuacji kryzysowych oraz o sposobach radzenia sobie z kryzysami, szczególnie przemocą w rodzinie.