zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Jak reagować na przemoc? – zajęcia dla kobiet

W dniu 5 września 2018 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej będą miały miejsce zajęcia edukacyjne skierowane do osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie. Spotkanie zaplanowane jest na 2 godziny – jednak istnieje możliwość indywidualnych konsultacji po ich zakończeniu. Dwa bloki tematyczne – psychologiczny i prawny – poprowadzą: psycholog Anna Rechulicz i prawnik Marcin Dubas. Celem spotkania jest poszerzenie świadomości kobiet oraz ogółu społeczeństwa w zakresie natury tego zjawiska, jak też psychologicznego i prawnego radzenia sobie z przemocą w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do siedziby Ośrodka: ul. Żwirki i Wigury 2 w Tomaszowie Lub. (budynek Starostwa Powiatowego, boczne wejście od strony parku).