zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

organizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim

 Jeśli czujesz, że ktoś z Twoich bliskich rani Cię swoim zachowaniem, słowem – czujesz się od niego zależna/y, to on/ona decyduje o Tobie, czujesz się   słabsza/y,

  • Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu,
  • Jeśli masz poczucie izolacji, odosobnienia, samotności, braku wsparcia ze strony innych ludzi,
  • Jeśli to, czego doznajesz w swojej rodzinie, nazywasz przemocą,
  • Jeśli masz już za sobą doświadczenie doznawania przemocy w rodzinie, wyzwoliłaś/eś się i potrzebujesz o tym opowiedzieć,
  • Jeśli jesteś pełnoletnia/i,

proponujemy Ci udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

 Grupa wsparcia to grupa wzajemnej pomocy – spotykają się tutaj osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, mające podobne doświadczenia, przeżywające podobne emocje. Jedni dopiero zaczynają nazywać przemocą to, co ich spotyka, inni są w trakcie procesu radzenia sobie, a jeszcze inni już wyzwolili się z roli ofiary przemocy w rodzinie.

Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi przeżyciami i uczuciami, mówią o swoich przekonaniach, wątpliwościach – bez obawy przed krytyczną oceną lub radami.

Jeśli nie są jeszcze gotowi mówić o sobie, po prostu są – słuchają innych, czerpiąc z ich doświadczeń.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne.

Możesz dołączyć do grupy w dowolnym momencie, opuścić ją, kiedy chcesz i wrócić, gdy potrzebujesz.                                

W grupie wsparcia obowiązuje zasada dyskrecji – uczestnicy są zobowiązani do pozostawienia tylko dla siebie tego, co mówią i słyszą podczas spotkań.

W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczy psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.

 Pierwsze spotkania grupy wsparcia odbędą się 16 i 23 kwietnia 2015r. (czwartki)

w godzinach: 17.00 – 19.00, w sali nr 7 Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 2

 

Informacji na temat grupy wsparcia udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim:

  • telefonicznie: 84 663 42 98
  • osobiście: ul. Żwirki i Wigury 2
  • email: oik.tomaszow@interia.pl