zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Dzień bez przemocy

Dzień bez przemocy

Przemoc to upadek rozumu. ‘’

– Margit Sandemo

 

Drugiego października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy,  który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku. Problem przemocy nadal traktowany jest jako temat wstydliwy, upokarzający, często nie opuszczający przysłowiowych „czterech ścian mieszkania”. Najczęstszym środowiskiem, w którym dochodzi do przemocy jest rodzina. Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności: współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Rozróżnianymi formami przemocy są: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna/ materialna.

Jeśli cierpisz z powodu przemocy ze strony swoich najbliższych, bądź jesteś świadkiem zachowań, które mogą świadczyć o przemocy, możesz zwrócić się o pomoc do następujących instytucji: ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, prokuratura, policja, sąd rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy alkohol, możesz zwrócić się także do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działających przy każdym Urzędzie Miasta lub Gminy.

Na stronie internetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim pod adresem oik.powiat-tomaszowski.com.pl możesz znaleźć dane teleadresowe wskazanych instytucji działających na terenie powiatu tomaszowskiego. Ponadto OIK świadczy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz socjalną dla osób dotkniętych kryzysem, w tym problemem przemocy.

 

Malwina Suszyńska

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim

Artykuł ukazał się w tygodniku „Echa Roztocza” nr 39 (149) w dniu 30 września 2015 r.