zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Chrońmy nasze dzieci – Światowy Dzień FAS

„Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie

niż inne substancje łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą.”

/Institute of Medicine, 1996/

 

Dzień 9 września został ustanowiony Światowym Dniem FAS. W tym czasie organizacje działające na rzecz pożytku publicznego mają okazję nagłośnić problem używania alkoholu przez kobiety w ciąży. Fetal Alcohol Syndrome (FAS) jest to tzw. Alkoholowy Zespół Płodowy powstający w efekcie oddziaływania alkoholu na organizm dziecka w okresie prenatalnym. Statystyki pokazują, że każdego roku rodzi się dziesięciokrotnie razy więcej dzieci z FAS niż z Zespołem Downa.

Naukowcy stale alarmują, iż nawet niewielka ilość alkoholu spożywana przez kobiety w ciąży może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenia płodu przejawiające się m. in. niskim wzrostem, dysmorfią twarzy (twarz niesymetryczna, dość płaska, szeroka, oczy osadzone szeroko, górna warga bardzo cienka, uszy nisko osadzone, często ze zniekształconymi małżowinami), wadami układu ruchu, zaburzeniami w zakresie czucia głębokiego (dziecko może np. złamać rękę i nie czuć tego), czy problemami z koordynacją.

Ponadto objawami obserwowanymi w FAS są nadpobudliwość, problemy z zapamiętywaniem i uczeniem się, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji własnych zachowań, niekontrolowane napady złości, agresja. Zaburzenia te nie wynikają ze złej woli dziecka, ale są efektem uszkodzenia mózgu przez alkohol w życiu płodowym.

Z powodu opisanych wyżej objawów dzieci cierpiące na FAS są często postrzegane jako leniwe, krnąbrne, złośliwe i nieodpowiedzialne. W rzeczywistości nie są to przejawy intencjonalnego działania, lecz przykra konsekwencja picia alkoholu przez ich matki. Stąd o wiele bardziej niż ich zdrowi rówieśnicy potrzebują troski, zrozumienia i wsparcia.

A przyszłe mamy powinny pamiętać, iż FAS można bardzo łatwo uniknąć przez odstawienie alkoholu na czas trwania ciąży. Jest to jedna z niewielu chorób wrodzonych, na którą mają całkowity i wyłączny wpływ.

 

Marta Dudzińska

Artykuł ukazał się w tygodniku „Echa Roztocza” Nr 36 (146) z dn. 9 września 2015 r.