zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Szkolenia w 2018 roku

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zaprasza osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie w sytuacji trudnej na bezpłatne szkolenia o tematyce:

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem sił – warsztat wzmacniający umiejętności radzenia sobie ze stresem szczególnie obecnym w pracy pomocowej: identyfikacja własnego stylu radzenia sobie oraz czynników chroniących „pomagacza”. Z uwagi na duże natężenie stresorów w pracy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, znaczne przeciążenie emocjonalne oraz narażenie na wypalenie sił udział w tego typu warsztatach jest wskazany co pewien czas. Termin realizacji: 23 marca 2018 r.

Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie – szkolenie dotyczące zagadnienia, które często nurtuje pracowników pomagających rodzinie dotkniętej przemocą, a nawet same osoby krzywdzone: jak to się stało, że zaczęło dochodzić do przemocy w danej rodzinie oraz jak to się dzieje, że osoba doznająca jej, nie może odejść od sprawcy? Termin realizacji: druga połowa kwietnia 2018 r.

Motywowanie do zmiany – praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie – celem zajęć jest nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy motywującej klienta do zmiany i umiejętności identyfikowania, jaką gotowość do zmiany przejawia klient oraz jakie ma w związku z tym potrzeby i cele do zrealizowania w procesie zmiany. Szkolenie koncentruje się na specyfice pracy grupy roboczej z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Termin realizacji: pierwsza połowa czerwca 2018 r.

Motywowanie do zmiany – praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie – celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą, umiejętności radzenia sobie z oporem oraz identyfikowania i podtrzymywania gotowości klienta do zmiany. Prowadzenie umiejętnej rozmowy ma za zadanie ustrzec osobę korzystającą z pomocy przed wtórną wiktymizacją i obwinianiem za zaistniałą przemoc.  Termin realizacji: wrzesień 2018 r.

Prowadzenie: Anna Rechulicz, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, psycholog, interwent kryzysowy, mediator sądowy, trener warsztatów psychologicznych, absolwentka „Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie”, studiów podyplomowych „Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej”, szkolenia w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie według programu RODZINA, kursu I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i wielu innych szkoleń o tematyce przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej.

Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenie z wyszczególnieniem tematyki i liczby godzin. Na wszystkie szkolenia konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (znajdujący się pod tym wpisem) można przekazać do Ośrodka osobiście, listownie lub e-mailem (oik.tomaszow@interia.pl). Udział poszczególnych osób zostanie potwierdzony przez pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dokładne terminy szkoleń zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIK oraz przekazane drogą elektroniczną ośrodkom pomocy społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego.

formularz zgłoszeniowy 2018