zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Bezpieczny i aktywny senior

Szanowni Państwo, Seniorzy i Seniorki!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Tomaszowa Lubelskiego i Stowarzyszenie „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego rozpoczynają cykl spotkań edukacyjnych pn. „Bezpieczny i aktywny senior”. W ramach akcji proponujemy bezpłatne zajęcia/pogadanki o następującej tematyce:

  1. Stop manipulacji – o technikach wywierania wpływu i manipulacji
  2. Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych
  3. Rola rodziców dorosłych dzieci, teściów i dziadków – jak budować zdrowe relacje i porozumienie w rodzinie
  4. „Starość – nie radość?” – szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości

Zapraszamy Kluby Seniora oraz inne organizacje pozarządowe/grupy nieformalne do składania zapotrzebowania na realizację zajęć na Państwa terenie. Zgłoszenia prosimy kierować do Stowarzyszenia „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim, e-mail: czajnia@o2.pl

Proponowane zajęcia służą profilaktyce przemocy w rodzinie, wzmacnianiu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i promowaniu wzorców prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Więcej szczegółów pod tym linkiem.