zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Alkohol w ciąży – niebezpieczeństwo dla dziecka

httpnutek.blog.onet.pl20080622fas-zespol-alkoholowy-plodu-fetal-alcohol-syndrome 9 września będzie obchodzony Światowy Dzień FAS – w wielu miastach obchody rozpoczną się punktualnie o godzinie 9.09, gdyż dziewiątki to symbol ciąży, a FAS tłumaczy się jako Płodowy Zespół Alkoholowy. Jest to szereg zaburzeń, które dotykają dzieci kobiet spożywających alkohol w okresie ciąży. Cechy FAS występują w wyniku nagminnego spożywania alkoholu przez przyszłą matkę. Niemniej, nawet sporadycznie jego picie może wywołać u dziecka takie same symptomy, jak FAS, tylko o mniejszym nasileniu.

             Mowa tu właściwie o każdej ilości wypitego alkoholu. Nie ma takiej jego bezpiecznej ilości, którą mogłaby spożyć przyszła matka bez ryzyka zakłóceń w rozwoju dziecka. Należy mieć to na uwadze, gdyż nierzadkim zjawiskiem – i to wcale nie w rodzinach dysfunkcyjnych – jest wręcz namawianie ciężarnej do picia: na „poprawę krwi”, dla rozluźnienia, itp. Stąd szacuje się, że dzieci z FAS może być znacznie więcej, niż mówią oficjalne dane, a te z kolei są alarmujące: badania prowadzone w 2005 r. przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie ujawniły, że aż 33 procent matek piło alkohol w ciąży!

            O jakich właściwie zaburzeniach mowa? Dzieci z FAS mogą być opóźnione w rozwoju umysłowym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym oraz dotknięte różnymi dysfunkcjami mózgu. Typowe dla tego zaburzenia są: niewielka waga urodzeniowa, słaby przyrost masy ciała, niski wzrost, charakterystyczna twarz, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, problemy z koordynacją ruchów. Dodatkowo dzieci mogą mieć wady narządów wewnętrznych: serca, wątroby, stawów, a także epilepsję.

            W późniejszych latach dzieci z FAS przejawiają problemy w uczeniu się, z koncentracją uwagi, pamięcią. Trudno im zrozumieć pojęcia abstrakcyjne (takie jak: liczba, czas czy honor), mają słabe zdolności językowe (nie rozumieją znaczenia trudnych słów, mają problemy z uczeniem się nowych terminów). O dzieciach takich mówi się, że nie mają wyobraźni. Nie przewidują następstwa swoich czynów, podejmując często działania ryzykowne (np. zabawy z ogniem), nie wyciągają wniosków z popełnionych błędów. W sferze emocjonalnej obserwuje się u nich zmienność nastrojów, impulsywność. Natrętnie przytulają się do wszystkich, nie mają dystansu do obcych, nie umieją odczytywać uczuć i emocji innych. Mają też trudności w sferze społecznej: nie mają dobrych relacji z rówieśnikami, często lgną do grup destrukcyjnych, bywają agresorami lub padają ofiarą cudzej agresji. W uszkodzonym mózgu takiego dziecka brakuje połączeń między półkulami, w efekcie czego mają one trudność w łączeniu nowej wiedzy z tą, którą nabywały wcześniej, a także w wykorzystywaniu jej w codziennych sytuacjach. Niestety, w miarę dorastania, osoby takie w wielu sferach nigdy nie osiągną dojrzałości. Już jako dorośli mają problemy z niezależnością życiową i finansową (w szkole źle się uczyli, nie zdobyli odpowiedniego wykształcenia) oraz ułożeniem sobie dobrych relacji partnerskich. Mogą wchodzić w konflikt z prawem, uzależniać się, doświadczać przemocy lub zajść w przedwczesną lub przypadkową ciążę.

            Jak widać, chwila słabości przyszłej matki może w sposób znaczący wpłynąć na całe dalsze życie jej dziecka! Tak naprawdę każda dawka wypitego w ciąży alkoholu może uszkodzić płód. I tym samym zniweczyć czynione w tym okresie liczne starania o zdrowie maluszka. Warto o tym pamiętać nie tylko z okazji Światowego Dnia FAS…

 

Anna Rechulicz

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Źródło: Tygodnik Tomaszowski, nr 36 (226) 6 września – 12 września 2011 r.