zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Tomaszów Lubelski

W dniu 8 czerwca 2022 roku na zaproszenie przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Tomaszów Lubelski kierownik tutejszego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Anna Rechulicz, przeprowadziła spotkanie szkoleniowe o tematyce: „Gotowość do zmiany osoby doznającej oraz stosującej przemoc w rodzinie – od czego zależy i jak ją wzmacniać?”. W spotkaniu uczestniczyło czternastu członków i członkiń Zespołu. Mieli oni możliwość zapoznania się z założeniami stadialnego modelu zmiany oraz celami i potrzebami, jakie mają do zrealizowania osoby doznające i stosujące przemoc na każdym z etapów zmiany, jak też z podstawowymi zasadami prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na wzbudzanie zmian.