zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci!

W dniu 30 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Ośrodek Interwencji Kryzysowej także przyłącza się do tego głosu sprzeciwu podkreślając, że BICIE TO NIE METODA WYCHOWAWCZA!

Dniem tym zamykamy także naszą lokalną kampanię informacyjno – edukacyjną „Kochasz? Nie krzywdź!”, poprzez którą chcieliśmy szerzyć wiedzę o zachowaniach krzywdzących wobec dzieci i promować pozaprzemocowe, konstruktywne metody wychowawcze. Mamy nadzieję, że choć część tego przekazu pozostanie w rodzicielskiej świadomości przyczyniając się do większej ochrony i wsparcia dzieci i młodzieży w rodzinach.