zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
oferta bezpłatnych szkoleń

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim jest koordynatorem „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020”. Jednym z zadań wspomnianego Programu jest profilaktyka zjawiska przemocy w rodzinie i innych kryzysów życiowych w powiecie tomaszowskim.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu ofertę bezpłatnych zajęć, które pracownicy tutejszej instytucji mogą przeprowadzić na terenie Państwa placówki. Niniejsza oferta skierowana jest do uczniów, ich rodziców oraz pracowników oświaty.

W razie zainteresowania wybraną tematyką zajęć lub zapotrzebowaniem na przeprowadzenie zajęć nie wymienionych w ofercie, a wpisujących się w zakres profilaktyki przemocy i/lub zjawisk kryzysowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 84 6634298, mailowy oik.tomaszow@interia.pl lub osobisty celem ustalenia szczegółów współpracy w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia będą realizowane systematyczne w miarę możliwości czasowych pracowników placówki.

Proponowany zakres tematyczny zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

Lp. Warsztaty dla uczniów Czas trwania*
1. W poszukiwaniu skarbów – w poszukiwaniu siebie

Warsztat dostosowany do wieku rozwojowego uczniów, którego celem jest analiza konstruktywnych sposobów radzenia sobie z kryzysami rozwojowych. Wskazanie młodym osobom możliwości poszukiwania pomocy oraz uświadomienie istotnej roli wsparcia rówieśniczego.

90 minut
2. Nie daj się – dorastanie bez przemocy

Warsztat skierowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, którego celem jest zdobycie wiedzy oraz trening umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób konstruktywny.

90 minut
3. Przeciwko mocy – stop przemocy 

Warsztat skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dotyczy zjawiska przemocy rówieśniczej oraz  cyberprzemocy. Celem zajęć jest wzbudzenie refleksji młodego człowieka nad dalekosiężnymi skutkami zachowań przemocowych. Analiza roli agresora, ofiary i obserwatorów.

90 minut
4. Zaplątani w sieci

Temat warsztatu związany jest z przemocą w rodzinie, którego celem jest uświadomienie uczniom  możliwości radzenia sobie z trudną sytuacją rodzinną. Dostarczenie informacji na temat instytucji pomocowych oraz pokazanie młodym osobom korzyści płynących z pomocy specjalistycznej. Podkreślenie roli rówieśników jako osób udzielających pierwszej pomocy i wsparcia.

90 minut
5. Inne zajęcia wpisujące się w zakres profilaktyki przemocy i/lub zjawisk kryzysowych wynikające z potrzeb grupy  
Lp. Prelekcje dla rodziców Czas trwania*
1. Pozytywne rodzicielstwo – porozumienie bez przemocy

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy rodzica na temat konstruktywnych metod wychowawczych, bez kar fizycznych i psychicznego krzywdzenia dzieci. Prelekcja dla rodziców ukierunkowana na konstruktywną komunikację w relacjach rodzic – dziecko.

Zajęcia adresowane do rodziców dzieci w wieku szkolnym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.

90 minut
2. Dobre rady dla rodzica

Prelekcja psychoedukacyjna, której celem jest propagowanie pozytywnego rodzicielstwa i wychowania dzieci bez przemocy.

Zajęcia adresowane do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

90 minut
3. Trudności okresu dorastania

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy rodzica  na temat okresu dorastania oraz występujących trudnych zachowań nastolatków. Przedstawienie norm rozwojowych oraz nieprawidłowości w zachowaniu młodych osób. Udzielenie informacji rodzicom na temat instytucji pomocowych

90 minut
4. Moje dziecko w sieci

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie oraz skutecznych metod ochrony dzieci przed niebezpieczeństwem w sieci. Poruszenie problemu nadużywania Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacji, gdy dziecko nadużywa  komputera.

90 minut
5. Inne prelekcje wpisujące się w zakres profilaktyki przemocy i/lub zjawisk kryzysowych wynikających z potrzeb placówki.  
Lp. Prelekcje dla pracowników oświaty Czas trwania*
1. „Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone – zareaguj!”

Celem prelekcji jest przedstawienie roli pracowników oświaty w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci oraz młodzieży przez osoby dorosłe oraz rówieśników.

90 minut
2. Przeciwko przemocy – czyli wszystko o przemocy

Tematem prelekcji jest rola pracowników oświaty jako osób udzielających pierwszej pomocy uczniom w sytuacji przemocy rówieśniczej oraz przemocy w rodzinie. Przestawienie instytucji, w których możliwe jest uzyskanie schronienia oraz pomocy specjalistycznej.

90 minut
3. Pomoc – daj moc

Spotkanie z pracownikami szkoły poświęcone rozpoznawaniu zachowań ryzykownych oraz objawów niepokojących w rozwoju dzieci i młodzieży. Udzielenie praktycznych wskazówek potrzebnych do wstępnej diagnozy oraz przekazanie informacji o  możliwości dalszej specjalistycznej pomocy.

90 minut
4. Inne prelekcje wpisujące się w zakres profilaktyki przemocy i/lub zjawisk kryzysowych wynikających z potrzeb placówki  

*czas trwania zajęć podlega modyfikacji.

Terminy spotkań grupy wsparcia

Uprzejmie przypominamy o kolejnych terminach spotkań grupy wsparcia dla kobiet doświadczających aktualnie lub w przeszłości przemocy w związku małżeńskim/partnerskim:

14 września 2016 r. godz. 11-13

28 września 2016 r. godz. 11-13

12 października 2016 r. godz. 11-13

Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub. W sprawie szczegółów dotyczących tej formy wsparcia skierowanej do osób doświadczających krzywdzenia w rodzinie zapraszamy do kontaktu osobistego, elektronicznego (e-mail: oik.tomaszow@interia.pl) lub telefonicznego (tel. 84 663 42 98).

Przypominamy, że są to już trzy ostatnie sesje grupy w bieżącym roku kalendarzowym. Dlatego tym goręcej zapraszamy do wspólnego spotkania!

Program korekcyjno – edukacyjny

Jeśli:

  • czujesz, że czasem tracisz kontrolę nad swoimi emocjami i zachowaniem,
  • wybuchasz gniewem, jesteś zazdrosny, kontrolujesz a może nawet używasz siły fizycznej wobec kogoś z Twoich bliskich,
  • zauważasz, że bliscy boją się Ciebie i Twoich reakcji,
  • sam masz czasem poczucie, że krzywdzisz członków swojej rodziny
  • lub usłyszałeś od kogoś bliskiego, że Twoje zachowanie go boli i poniża
  • widzisz problem, za który jesteś gotów po męsku wziąć odpowiedzialność

i chcesz:

  • zrozumieć swoje emocje i motywy postępowania,
  • zmienić swoje zachowanie,
  • uczynić swoich bliskich szczęśliwymi i dać im poczucie bezpieczeństwa

sięgnij po pomoc! Naucz się nowego postępowania i daj sobie i swoim bliskim szansę na lepsze, spokojniejsze życie!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przystępuje do realizacji kolejnego cyklu zajęć w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych realizowanych w cyklu cotygodniowym od września do grudnia 2016 r. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Osobom, które zgłaszają się dobrowolnie, gwarantujemy anonimowość. Zapisy prowadzone są do dnia 28 sierpnia 2016 roku. Serdecznie zapraszamy!