zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim

Zgodnie z „Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016- 2020” Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim corocznie prowadzi diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu tomaszowskiego. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym rozmiarów zjawiska w praktyce zespołów interdyscyplinarnych funkcjonujących w gminach powiatu tomaszowskiego. Diagnoza wyraźnie wskazuje na wzrost zgłaszanych do zespołów przypadków stosowania przemocy w rodzinie. Pokazuje też, że najczęściej stosowaną formą pomocy podczas posiedzeń grup roboczych jest przedstawienie oferty pomocowej tutejszego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Informację tę przyjmujemy z satysfakcją, jako wyraz uznania i zaufania dla kompetencji pracowników Ośrodka, ale także jako zobowiązanie do dalszej pracy i doskonalenia zawodowego.

Zjawisko przemocy w 2018_opracowanie OIK

Zajęcia profilaktyczne w liceum

Dnia 10.06.2019 r. uczniowie klasy II „a” o profilu matematyczno – fizycznym Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych na temat handlu dziećmi.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim. Wzięło w nich udział 23 licealistów. Uczniowie zostali zapoznani ze statystykami Komendy Głównej Policji dotyczącymi handlu ludźmi. Poprzez wykład oraz analizę filmów edukacyjnych młodzieży ukazane zostały techniki manipulacyjne grup przestępczych  stosowane w celu zwabienia potencjalnej ofiary handlu. Licealiści dowiedzieli się także, jakie sytuacje powinny wzbudzać ich czujność, jak bronić się przed manipulacjami stosowanymi przez osoby, które zajmują się handlem ludźmi oraz gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, jeśli kiedykolwiek stanęliby w obliczu takiego zagrożenia.

Profilaktyka ma moc!

W dniach 03.06.2019 r. i 05.06.2019 r. psychologowie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny przeprowadzili warsztaty profilaktyczne w  Zespole Szkół w Suścu. W warsztatach uczestniczyło 72 uczniów z klas: IV „b”, V „a”, V „b”, VIII „a” oraz VIII „b”. W każdej klasie był realizowany inny temat, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów.

Celem zajęć w klasie IV o tematyce: ,, Radzenie sobie z emocjami –  moje sposoby na złość” było uświadomienie uczniom, czym są oraz jakie funkcje pełnią emocje. Dzieci poprzez zabawę uczyły się także, jak radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami.

Uczniowie klas piątych wzięli udział w zajęciach o tematyce: „Stop przemocy – postawy konstruktywnej komunikacji”. Celem warsztatów było uświadomienie uczniom zasad prawidłowej i skutecznej komunikacji. Uczniowie zapoznali się także z efektywnymi oraz akceptowanymi społecznie sposobami rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Zdobywali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w sposób teoretyczny (mini wykłady) oraz praktyczny (udział w pracach grupowych, zabawach).

Z kolei uczniowie ósmych klas uczestniczyli w zajęciach na temat „Cyberprzemoc, seksting – czym jest i jak sobie z tym radzić?”. Uczniowie nabywali umiejętności radzenia sobie z przemocą poprzez udział w wykładzie oraz dyskusji prowadzonej na podstawie analizy filmów ukazujących różnorodność zachowań przemocowych.

Uczniowie nieodmiennie chętnie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez psychologów OIK oraz z dużym zaangażowaniem biorą udział w przeprowadzanych ćwiczeniach.