zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski

Cykl „Co ludzie powiedzą?”

Czasem osoby, które doznały lub doznają napaści słownej, fizycznej czy jakiejkolwiek innej we własnym domu, obawiają się o tym mówić, wstydzą się przyznać, że doświadczyły przemocy. Nurtuje ich często myśl: „CO LUDZIE POWIEDZĄ?!”
Wobec tego w ramach kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” Ośrodek Interwencji Kryzysowej opracował cykl plakatów zatytułowany „Co ludzie powiedzą?”. Opiera się on na prawdziwych, swobodnych wypowiedziach osób biorących udział w ankiecie na temat przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim prowadzonej przez OIK w ramach ubiegłorocznej kampanii „16 dni”. Warto przekonać się, co faktycznie ludzie mówią na temat przemocy w rodzinie….

Startuje kampania „16 dni akcji przeciw przemocy” w powiecie tomaszowskim

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim przystępuje do realizacji na poziomie lokalnym międzynarodowej kampanii  „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”. Kampania prowadzona w powiecie tomaszowskim będzie ukierunkowana na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Tytułem przypomnienia: daty graniczne tejże kampanii to 25 listopada, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i 10 grudnia, gdy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. To wszystko, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Akcja ma na celu wspierać działania prowadzące do zlikwidowania przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

W akcję może włączyć się każdy, m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji na tematy związane z przemocą wobec kobiet oraz jej przeciwdziałaniem. Tutejszy Ośrodek Interwencji  Kryzysowej także włącza się w tę inicjatywę.

Na profilu Facebook Ośrodka oraz na stronie internetowej oik.powiat-tomaszowski.com.pl pojawią się treści związane z zagadnieniem przemocy w rodzinie. Działania, jakie będziemy prowadzić w ramach kampanii są następujące:

 1. Cykl plakatów zatytułowany: „Co ludzie powiedzą?”, opierający się na swobodnych wypowiedziach osób biorących udział w ankiecie na temat przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim prowadzonej przez OIK w ramach ubiegłorocznej kampanii. Z cyklem tym będzie można się spotkać zarówno w internecie, jak i w przestrzeni miasta Tomaszów Lubelski.
 2. Podcasty skierowane do rodziców propagujące konstruktywne postawy wychowawcze i pozytywne więzi rodzinne jako czynniki chroniące przez przemocą. Cykl został uruchomiony dnia 19 listopada, kiedy to przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci i będzie kontynuowany w czasie kampanii „16 Dni”. Tematyka podcastów:
 • 13 zasad wychowania (według Alfie Kohn)
 • Które dzieci słuchają poleceń?
 • „Wiem, że nie chcesz, ale…” – o skutecznym motywowaniu dzieci
 • Jak rozmawiać z nastolatkami?
 • Jak sobie radzić z autoagresją u dzieci?

Kilku bądź kilkunastominutowe nagrania psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim skierowane są zarówno do rodziców borykających się z problemami wychowawczymi, rodziców, którym zdarza się stracić panowanie nad sobą, jak i ogółu rodziców wychowujących dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym. Do każdego nagrania opracowana jest broszura zawierająca najważniejsze treści w nim poruszane.

 1. Ulotka zawierająca dane instytucji i podmiotów, gdzie mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji doświadczania przemocy.
 2. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół średnich dotyczące objawów przemocy i reagowania na przemoc – zwłaszcza wobec dziewcząt i kobiet. Spotkania bezpośrednie mogą zostać zastąpione pogadanką prowadzoną w formie zdalnej w zależności od sytuacji sanitarno – epidemiologicznej. Ilość spotkań możliwych do zrealizowania przez pracowników OIK jest ograniczona, stąd zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania zapotrzebowania na takie zajęcia.
 3. Wykład (bądź webinar – w zależności od sytuacji zdrowotnej) adresowany do nauczycieli dotyczący rozpoznawania i reagowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń doznaje przemocy w rodzinie. Także w tym przypadku ilość spotkań jest ograniczona.
 4. Artykuły poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie publikowane w zakładce „Czytelnia” na stronie internetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub.

Zachęcamy Państwa do śledzenia działań Ośrodka w związku z kampanią, o której mowa powyżej (na stronie internetowej oraz profilu Facebook Ośrodka) oraz do udostępniania materiałów kampanijnych na swoich stronach internetowych celem szerszego dotarcia z ofertą wsparcia do osób doświadczających przemocy i skuteczniejszej profilaktyki przemocy w rodzinach.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania instytucji z powiatu tomaszowskiego dołączeniem do niniejszej kampanii.

STOP przemocy wobec kobiet