zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Program korekcyjno – edukacyjny

Jeśli:

  • czujesz, że czasem tracisz kontrolę nad swoimi emocjami i zachowaniem,
  • wybuchasz gniewem, jesteś zazdrosny, kontrolujesz a może nawet używasz siły fizycznej wobec kogoś z Twoich bliskich,
  • zauważasz, że bliscy boją się Ciebie i Twoich reakcji,
  • sam masz czasem poczucie, że krzywdzisz członków swojej rodziny
  • lub usłyszałeś od kogoś bliskiego, że Twoje zachowanie go boli i poniża
  • widzisz problem, za który jesteś gotów po męsku wziąć odpowiedzialność

i chcesz:

  • zrozumieć swoje emocje i motywy postępowania,
  • zmienić swoje zachowanie,
  • uczynić swoich bliskich szczęśliwymi i dać im poczucie bezpieczeństwa

sięgnij po pomoc! Naucz się nowego postępowania i daj sobie i swoim bliskim szansę na lepsze, spokojniejsze życie!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przystępuje do realizacji kolejnego cyklu zajęć w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych realizowanych w cyklu cotygodniowym od września do grudnia 2016 r. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Osobom, które zgłaszają się dobrowolnie, gwarantujemy anonimowość. Zapisy prowadzone są do dnia 28 sierpnia 2016 roku. Serdecznie zapraszamy!

 

Terminy spotkań grupy wsparcia

Uprzejmie przypominamy o kolejnych terminach spotkań grupy wsparcia dla kobiet doświadczających aktualnie lub w przeszłości przemocy ze strony najbliższych:

3 sierpnia 2016 r. godz. 11-13

17 sierpnia 2016 r. godz. 11-13

31 sierpnia 2016 r. godz. 11-13

Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Żwirki i Wigury 2, Tomaszów Lub. W sprawie szczegółów dotyczących tej formy wsparcia skierowanej do osób doświadczających krzywdzenia w rodzinie zapraszamy do kontaktu osobistego, elektronicznego (e-mail: oik.tomaszow@interia.pl) lub telefonicznego (tel. 84 663 42 98).

Szkolenia dla kadry pomocy społecznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zaprasza osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie w sytuacji trudnej z terenu powiatu tomaszowskiego na bezpłatne szkolenia o tematyce:

„Praca z trudnym klientem” – warsztat obejmuje zagadnienia dotyczące kontaktu z potencjalnie trudnym klientem: m.in. zaburzonym, agresywnym, biernym, oporującym oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa w pracy z osobami potencjalnie niebezpiecznymi. Warsztat skierowany głównie do pracowników z niewielkim stażem pracy. Termin realizacji szkolenia: 13 lipca 2016, godz. 12-14.30.

„Podstawowe zasady interwencji kryzysowej” – warsztat obejmuje zagadnienia dotyczące nawiązania kontaktu interwencyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej wobec osoby doświadczającej przemocy w rodzinie: nawiązanie kontaktu z osobą w kryzysie, określenie jej potrzeb, zasobów i trudności, poziomu zagrożenia bezpieczeństwa oraz motywacji do zmiany, opracowanie planu dalszych działań. Termin realizacji warsztatu: 14 lipca 2016 r., godz. 12-15.

Prowadzenie: Anna Rechulicz, psycholog, interwent kryzysowy, mediator sądowy, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, absolwentka „Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie”, studiów podyplomowych „Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej” i in.

Na obydwa szkolenia konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie z uwagi na to, że prowadzone będą w niewielkich grupach. Zgłoszeń można dokonać telefonicznie (84 663 42 98) lub e-mailem (oik.tomaszow@interia.pl).

Serdecznie zapraszamy!