zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Być matką

W związku ze zbliżającym się świętem każdej mamy, zapraszamy do lektury artykułu (link) przygotowanego z tej okazji. Pragniemy docenić rolę matek – tych faktycznych i tych duchowych – w rozwoju każdego dziecka. Zachęcamy do spojrzenia na macierzyństwo, jako ważne i cenne doświadczenie. Z chwilą, gdy kobieta zostaje matką, nic już nie jest takie samo. Życzymy wszystkim mamom, by od tej chwili wszystko było też lepsze, barwniejsze i radośniejsze!

Znalezione obrazy dla zapytania kwiaty

Szkolenie ZI w Tarnawatce

Dnia 27 kwietnia 2018 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Tarnawatka uczestniczyli w szkoleniu pt. „Motywowanie do zmiany – prowadzenie rozmowy motywującej z osobą stosującą przemoc w rodzinie”. Szkolenie – na zaproszenie przewodniczącej Zespołu, P. Józefy Jasińskiej  – prowadziła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, P. Anna Rechulicz. Jego celem było wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych profesjonalistów pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, rozpoznawanie  etapu, na jakim znajduje się klient w procesie zmiany niepożądanych zachowań i dostosowywanie do tegoż etapu strategii pomocy, jak też nabycie umiejętności w zakresie radzenia sobie z oporem i ambiwalencją wobec zmian u osoby stosującej przemoc, wzbudzania motywacji wewnętrznej i wzmacniania klienta w procesie zmiany.

Zrealizowane szkolenie „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zrealizowane zostało 4-godzinne szkolenie „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”, podczas którego uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się czynnikom ryzyka zwiększającym prawdopodobieństwo rozwinięcia się przemocy w związku oraz  identyfikowania mechanizmów przemocy w rodzinie, które utrudniają osobie jej doświadczającej szukanie pomocy na zewnątrz. Ideą przewodnią szkolenia było wzmocnienie postaw opartych na akceptacji, szacunku i zrozumieniu dla stanu emocjonalnego osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Szkolenie skierowane do osób profesjonalnie pomagających rodzinom dotkniętym przemocą na terenie powiatu tomaszowskiego poprowadziła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub., P. Anna Rechulicz.