zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Rusza rekrutacja do programu korekcyjno – edukacyjnego

Jeśli:

  • czujesz, że czasem tracisz kontrolę nad swoimi emocjami i zachowaniem,
  • wybuchasz gniewem, jesteś zazdrosny, kontrolujesz a może nawet używasz siły fizycznej wobec kogoś z Twoich bliskich,
  • zauważasz, że bliscy boją się Ciebie i Twoich reakcji,
  • sam masz czasem poczucie, że krzywdzisz członków swojej rodziny
  • lub usłyszałeś od kogoś bliskiego, że Twoje zachowanie go boli i poniża

i chcesz:

  • po męsku wziąć odpowiedzialność za problem, który widzisz,
  • zrozumieć swoje emocje i motywy postępowania,
  • zmienić swoje zachowanie,
  • uczynić swoich bliskich szczęśliwymi i dać im poczucie bezpieczeństwa

sięgnij po pomoc! Naucz się nowego postępowania i daj sobie i swoim bliskim szansę na lepsze, spokojniejsze życie!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przystępuje do realizacji kolejnego cyklu zajęć w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych realizowanych w cyklu cotygodniowym od września do grudnia 2017 r. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Osobom, które zgłaszają się dobrowolnie, gwarantujemy anonimowość. Zapisy prowadzone są do dnia 30 sierpnia 2017 roku. Prosimy o zgłaszanie się telefoniczne lub osobiste w siedzibie Ośrodka. Wszelkich informacji o programie udziela jego koordynator – Marcin Dubas. Serdecznie zapraszamy!

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Od miesiąca sierpnia 2017 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej rozpoczną się spotkania grupy wsparcia dla kobiet, które borykają się (aktualnie lub w przeszłości) z problemem przemocy ze strony najbliższej osoby. Szczegóły pod tym linkiem: grupa wsparcia 2017

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Oferta szkoleń w OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zaprasza osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie w sytuacji trudnej z terenu powiatu tomaszowskiego na bezpłatne szkolenia o tematyce:

„Podstawowe zasady interwencji kryzysowej” – nawiązanie kontaktu interwencyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej wobec osoby doświadczającej przemocy w rodzinie: nawiązanie kontaktu z osobą w kryzysie, określenie jej potrzeb, zasobów i trudności, poziomu zagrożenia bezpieczeństwa oraz motywacji do zmiany, opracowanie planu dalszych działań. Termin realizacji warsztatu: 21.06.2017 r., godz. 10-14

 „Rozpoznawanie zjawiska krzywdzenia dziecka” – czynniki ryzyka i symptomy wskazujące na krzywdzenie dziecka, prowadzenie wstępnego wywiadu diagnozującego to zjawisko. Celem szkolenia jest zwiększenie uważności pracowników socjalnych i asystentów rodzin na te objawy, które mogą świadczyć o przemocy wobec dziecka. W ramach tego warsztatu możliwa jest konsultacja z prawnikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie interwencji prawnych w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka. Termin realizacji szkolenia: wrzesień 2017 r., godz. 10-13

„Praca z trudnym klientem” – kontakt z potencjalnie trudnym klientem: m.in. zaburzonym, agresywnym, biernym, oporującym oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w pracy z osobami potencjalnie niebezpiecznymi. Termin realizacji szkolenia: wrzesień 2017 r., godz. 10-14

„Motywowanie do zmiany” – celem zajęć jest nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy motywującej klienta do zmiany, radzenia sobie z oporem oraz identyfikowania i podtrzymywania gotowości klienta do zmiany – ze szczególnym uwzględnieniem osoby stosującej przemoc w rodzinie.  Termin realizacji: październik 2017 r., godz. 10-14

„Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem sił” – warsztat wzmacniający umiejętności radzenia sobie stresem szczególnie obecnym w pracy pomocowej: identyfikacja własnego stylu radzenia sobie oraz czynników chroniących „pomagacza”.  Z uwagi na duże natężenie stresorów w pracy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, znaczne przeciążenie emocjonalne oraz narażenie na wypalenie sił udział w tego typu warsztatach jest wskazany co pewien czas. Termin realizacji: listopad 2017 r., godz. 10-14

Prowadzenie: Anna Rechulicz, psycholog, interwent kryzysowy, mediator sądowy, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, absolwentka „Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie” w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę), studiów podyplomowych „Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej”, szkolenia w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie według programu RODZINA i wielu innych.

Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenie z wyszczególnieniem tematyki i liczby godzin. Na wszystkie szkolenia konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie z uwagi na to, że prowadzone będą w niewielkich grupach. Dla uczestników zostaną także przygotowane materiały szkoleniowe. Zgłoszeń można dokonać osobiście, listownie lub e-mailem (oik.tomaszow@interia.pl) co najmniej tydzień przed planowaną datą realizacji. Prosimy o posługiwanie się załączonym formularzem zgłoszeniowym: zgłoszenie na szkolenie dla OPS_2017

Dokładne terminy szkoleń jesiennych zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIK oraz przekazane drogą elektroniczną ośrodkom pomocy społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego.

Gorąco zapraszamy!