zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zapisy do grupy wsparcia

Mamy przyjemność poinformować, iż 22 sierpnia 2019 r. rusza grupa wsparcia dla osób, które doświadczyły bądź aktualnie doświadczają przemocy w bliskich związkach. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach. W miarę możliwości prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie chęci udziału. Szczegóły na poniższym plakacie:

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim

Zgodnie z „Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016- 2020” Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim corocznie prowadzi diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu tomaszowskiego. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym rozmiarów zjawiska w praktyce zespołów interdyscyplinarnych funkcjonujących w gminach powiatu tomaszowskiego. Diagnoza wyraźnie wskazuje na wzrost zgłaszanych do zespołów przypadków stosowania przemocy w rodzinie. Pokazuje też, że najczęściej stosowaną formą pomocy podczas posiedzeń grup roboczych jest przedstawienie oferty pomocowej tutejszego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Informację tę przyjmujemy z satysfakcją, jako wyraz uznania i zaufania dla kompetencji pracowników Ośrodka, ale także jako zobowiązanie do dalszej pracy i doskonalenia zawodowego.

Zjawisko przemocy w 2018_opracowanie OIK

Zajęcia profilaktyczne w liceum

Dnia 10.06.2019 r. uczniowie klasy II „a” o profilu matematyczno – fizycznym Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych na temat handlu dziećmi.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim. Wzięło w nich udział 23 licealistów. Uczniowie zostali zapoznani ze statystykami Komendy Głównej Policji dotyczącymi handlu ludźmi. Poprzez wykład oraz analizę filmów edukacyjnych młodzieży ukazane zostały techniki manipulacyjne grup przestępczych  stosowane w celu zwabienia potencjalnej ofiary handlu. Licealiści dowiedzieli się także, jakie sytuacje powinny wzbudzać ich czujność, jak bronić się przed manipulacjami stosowanymi przez osoby, które zajmują się handlem ludźmi oraz gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, jeśli kiedykolwiek stanęliby w obliczu takiego zagrożenia.