zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zajęcia edukacyjne z Policją

Gorąco zapraszamy na spotkanie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc w rodzinie, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. (środa) w godz. 12-14 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.

Zajęcia te o charakterze edukacyjnym adresowane są do kobiet doświadczających (obecnie lub w przeszłości) przemocy w rodzinie bądź zagrożonych nią, a także osób zainteresowanych tą tematyką. Podczas spotkania prowadzonego przez funkcjonariusza Policji omówione zostaną problemy związane z procedurą Niebieskiej Karty, złożeniem zawiadomienia o przestępstwie, przebiegiem postępowań sprawdzających i przygotowawczych w związku z problemem przemocy w rodzinie, uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym oraz terminach ustawowych w toku prowadzenia postępowań przygotowawczych. W ubiegłym roku tematyka ta spotkała się z dużym zainteresowaniem Pań a Pan Rafał Iskierka – funkcjonariusz posterunku Policji z Łaszczowa – w przystępny i życzliwy sposób wyjaśnił wiele kwestii prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Mając na uwadze potrzebę posiadania przez osoby zagrożone przemocą rzetelnej wiedzy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku, zapraszamy na kolejne tego typu spotkanie.

Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

04.09.2018

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zatrudni osoby na stanowisku:

  1. psychologa – posiadającego doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy osobie w kryzysie lub nieposiadającego doświadczenia zawodowego, ale za to gotowego na podnoszenie swoich kwalifikacji podczas specjalistycznych szkoleń. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Tu link do ogłoszenia: http://oik.powiat-tomaszowski.com.pl/uploads/2018/09/Praca-dla-psychologa-w-OIK_wrzesień-2018.docx
  2. sprzątaczki – wymiar czasu pracy: 0,25 etatu, praca wieczorami.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub meilowego.

Jak reagować na przemoc? – zajęcia dla kobiet

W dniu 5 września 2018 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej będą miały miejsce zajęcia edukacyjne skierowane do osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie. Spotkanie zaplanowane jest na 2 godziny – jednak istnieje możliwość indywidualnych konsultacji po ich zakończeniu. Dwa bloki tematyczne – psychologiczny i prawny – poprowadzą: psycholog Anna Rechulicz i prawnik Marcin Dubas. Celem spotkania jest poszerzenie świadomości kobiet oraz ogółu społeczeństwa w zakresie natury tego zjawiska, jak też psychologicznego i prawnego radzenia sobie z przemocą w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do siedziby Ośrodka: ul. Żwirki i Wigury 2 w Tomaszowie Lub. (budynek Starostwa Powiatowego, boczne wejście od strony parku).