zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Kierownik OIK w radio

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Anna Rechulicz, gościła w Katolickim Radio Zamość. W audycji „Exodus Młodych” prowadzonej przez ks. Jarosława Kędrę, diecezjalnego duszpasterza młodzieży, mówiła o kryzysach w rodzinie, profilaktyce zachowań ryzykownych wśród młodzieży, potrzebie wzmocnienia w rodzinach więzi, które są czynnikiem chroniącym w obliczu sytuacji kryzysowych oraz o sposobach radzenia sobie z kryzysami, szczególnie przemocą w rodzinie.

Zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Informujemy, że Ośrodek realizuje szereg zajęć skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie wzmacniania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Pod niniejszym wpisem znajdą Państwo ofertę zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W razie zainteresowania poprowadzeniem w Państwa szkole spotkań profilaktycznych o tematyce zbieżnej z zadaniami statutowymi Ośrodka, zapraszamy do kontaktu telefonicznego (nr tel. 84 663 42 98) lub meilowego (oik.tomaszow@interia.pl). Będą one realizowane sukcesywnie w miarę napływających zgłoszeń i możliwości czasowych pracowników OIK.

Oferta zajęć pod tym linkiem.

Bezpieczny i aktywny senior

Szanowni Państwo, Seniorzy i Seniorki!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Tomaszowa Lubelskiego i Stowarzyszenie „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego rozpoczynają cykl spotkań edukacyjnych pn. „Bezpieczny i aktywny senior”. W ramach akcji proponujemy bezpłatne zajęcia/pogadanki o następującej tematyce:

  1. Stop manipulacji – o technikach wywierania wpływu i manipulacji
  2. Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych
  3. Rola rodziców dorosłych dzieci, teściów i dziadków – jak budować zdrowe relacje i porozumienie w rodzinie
  4. „Starość – nie radość?” – szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości

Zapraszamy Kluby Seniora oraz inne organizacje pozarządowe/grupy nieformalne do składania zapotrzebowania na realizację zajęć na Państwa terenie. Zgłoszenia prosimy kierować do Stowarzyszenia „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim, e-mail: czajnia@o2.pl

Proponowane zajęcia służą profilaktyce przemocy w rodzinie, wzmacnianiu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i promowaniu wzorców prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Więcej szczegółów pod tym linkiem.