zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Seniorzy – aktywni i bezpieczni

W miesiącu październiku 2019 r. w gminie Łaszczów odbyły się dwa spotkania o charakterze profilaktycznym skierowane do osób dojrzałych w ramach cyklu „Bezpieczny i aktywny senior”. Jedno o tematyce: „Rola rodziców dorosłych dzieci, teściów i dziadków – jak budować zdrowe relacje i porozumienie w rodzinie?” miało na celu m.in. propagowanie konstruktywnych postaw i zachowań oraz zdrowych ról i relacji w rodzinie, jak też upowszechnianie wiedzy w zakresie czynników wzmacniających porozumienie w rodzinie. Drugie zaś zatytułowane: „Stop manipulacji – o technikach wywierania wpływu i manipulacji” było już kolejnym spotkaniem ukierunkowanym na przeciwdziałanie wykorzystywaniu zależności i niewiedzy osób starszych oraz marginalizacji tej grupy społecznej, jakie zrealizowano w gminie Łaszczów. Cieszymy się z zainteresowania aktywnych seniorów tej gminy prowadzonymi przez nas zajęciami.

Zapraszamy także inne kluby, świetlice i organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie powiatu tomaszowskiego do zgłaszania zapotrzebowania na przeprowadzenie podobnych zajęć. Pod tym linkiem znajduje się więcej informacji organizacyjnych dotyczących realizowanego przez nas cyklu „Bezpieczny i aktywny senior”: link

 

 

Życie po stracie osób najbliższych

Życie nieodłącznie związane jest z ponoszeniem strat. Niektóre z nich – np. śmierć ukochanych osób – mogą powodować uraz psychiczny, który przekształca się w kryzys. Kryzys ten może kłaść się cieniem na wszystkich sferach funkcjonowania człowieka – w tym także może powodować dezorganizację życia rodzinnego. W przededniu Świat, w czasie których każdy zastanowi się choćby przez chwilę nad śmiercią i przemijaniem, proponujemy Państwu lekturę artykułu dotyczącego procesu radzenia sobie ze zmianami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jakie zachodzą po śmierci najbliższych.  Warto pamiętać, iż pomyślnie ukończony proces żałoby może  – przy całym cierpieniu, jakie niesie za sobą strata – stać się także szansą rozwoju, twórczego poszukiwania nowego sposobu życia i szansą na docenienie wartości życia. W przeciwnym razie może dojść do zatrzymania siebie i swoich najbliższych w zaklętym kręgu cierpienia i obezwładniającej samotności.

artykuł_Życie po stracie-o radzeniu sobie w kryzysie żałoby

Termin spotkania grupy wsparcia

Zapraszamy już w najbliższy czwartek (12 września 2019 r.) o godzinie 16.00 na spotkanie grupy wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub., ul. Żwirki i Wigury 2 (budynek Starostwa Powiatowego, boczne wejście od strony parku, I piętro). W spotkaniu mogą wziąć udział osoby, które doświadczyły bądź aktualnie doświadczają przemocy w bliskim związku. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste zgłoszenie chęci udziału.