zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Mikołajkowe warsztaty dla rodziców z dziećmi

W mikołajkowy wieczór 6 grudnia 2019 r. w świetlicy w Majdanku odbyły się warsztaty pt. „Pozytywne rodzicielstwo”, w których uczestniczyli rodzice wraz ze swoimi dziećmi. W pierwszej części spotkania dorośli spotkali się z psychologiem, P. Anną Rechulicz, by pochylić się nad zagadnieniem pozytywnej, wzmacniającej komunikacji w relacjach z dziećmi, zaś dzieci pod opieką Pani Doroty Matej uczestniczyły w zajęciach kreatywnych i aktywizujących. W drugiej części wydarzenia rodzice wspólnie ze swoimi pociechami tworzyli świąteczne dekoracje i ozdabiali pierniczki. Podczas spotkania nie zabrakło Mikołaja, który 18 zebranych dzieci obdarował prezentami – niespodziankami. We wszystkich proponowanych aktywnościach każdy z uczestników – czy to mały, czy duży – brał aktywny udział, co przekładało się na radosną, twórczą, ale i pracowitą atmosferę w grupie. Wszystkim za tę aktywność i zaangażowanie dziękujemy!

Zajęcia zrealizowane zostały we współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim i „Naszej Świetlicy” w Majdanku jako zadanie wpisujące się w profilaktykę zaburzeń życia rodzinnego i propagowanie konstruktywnych metod wychowawczych i bezpiecznych relacji rodzinnych.

Profilaktyka w tyszowieckiej podstawówce

Dnia 06.12.2019 r. uczniowie klas VIII oraz IV Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach brali udział w warsztatach poświęconych tematyce konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim. Wzięło w nich udział 46 uczniów (klasy VIII i IV). Prowadzone warsztaty zostały dopasowane do możliwości rozwojowych dzieci.  Były one ukierunkowane na wzmocnienie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy spełnienia wszelkich Waszych marzeń.

Zrealizowano kolejne szkolenie dla specjalistów

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyły się warsztaty o tematyce „Komunikacja a skuteczność w pracy socjalnej”. Zajęcia prowadził psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, Marta Dudzińska. Celem spotkania było wzmocnienie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej w obszarze konstruowania komunikatów zwiększających efektywność pracy z klientami jednostek pomocy społecznej oraz wzmocnienie świadomości pracowników odnośnie przyczyn utrudniających proces komunikacji. W zajęciach udział wzięło 16 specjalistów służb społecznych z powiatu tomaszowskiego. Wszystkim dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.