zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zrealizowane szkolenie „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zrealizowane zostało 4-godzinne szkolenie „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”, podczas którego uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się czynnikom ryzyka zwiększającym prawdopodobieństwo rozwinięcia się przemocy w związku oraz  identyfikowania mechanizmów przemocy w rodzinie, które utrudniają osobie jej doświadczającej szukanie pomocy na zewnątrz. Ideą przewodnią szkolenia było wzmocnienie postaw opartych na akceptacji, szacunku i zrozumieniu dla stanu emocjonalnego osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Szkolenie skierowane do osób profesjonalnie pomagających rodzinom dotkniętym przemocą na terenie powiatu tomaszowskiego poprowadziła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub., P. Anna Rechulicz.

Szkolenie „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”

Informujemy, iż znany jest już termin szkolenia „Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie”. Osoby, które dokonały dotychczas zgłoszeń, zapraszamy w dniu 19 kwietnia 2018 r. w godz. 10 – 13 do sali B Starostwa Powiatowego. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące mechanizmu powstawania i trwania przemocy w rodzinie. Szkolenie prowadzi P. Anna Rechulicz, kierownik OIK w Tomaszowie Lub.

Jest to drugie z cyklu szkoleń zaplanowanych na bieżący rok. Pierwsze – prowadzone metodą warsztatową – zrealizowane zostało w dwóch grupach (w terminach 23 marca i 6 kwietnia 2018 r.) i dotyczyło wzmocnienia umiejętności pracowników jednostek pomocy społecznej w zakresie radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu sił. Uczestnicy mieli możliwość ćwiczenia technik szybkiej relaksacji (One – Moment Meditation), przyjrzenia się własnym strategiom radzenia sobie ze stresem oraz poszerzenia spektrum dostępnych technik obniżających napięcie i stres w oparciu o zintegrowany model radzenia sobie ze stresem.

Doceniamy Państwa duże zainteresowanie proponowanymi przez nasz Ośrodek szkoleniami i aktywność podczas zajęć. Liczymy, że w ten sposób dołożymy swoją cegiełkę do Państwa warsztatu pracy i profesjonalizacji usług społecznych w powiecie tomaszowskim.

Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem…”

W dniu 6 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejne szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego z zakresu radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu sił. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń a jednocześnie warsztatowy charakter zajęć, szkolenie realizowane jest w dwóch odsłonach. Pierwsza miała miejsce przed świętami, tj. 23 marca 2018 r. Obecnie zapraszamy kolejne osoby – informacja, kto został zakwalifikowany, przesłana została do Państwa drogą meilową. Prosimy o dowiadywanie się o miejsce szkolenia w siedzibie Ośrodka. Do zobaczenia już w najbliższy piątek o godzinie 10.00!